Stichting Passie Producties

Mensen verbinden en raken met zang, dans, woorden, muziek, licht, de warme sfeer en door de samenkomst met elkaar. Een moment om samen na te denken over passie in het dagelijks leven.

Missie

De missie is om een breed publiek te bereiken en mee te nemen in een uitvoering die mensen (aan-) raakt en een moment stil laat staan bij henzelf en de samenleving.

Inspiratie

Tijdens de voorstelling willen we een ieder inspireren door de zang, de dans, de woorden, de muziek, de warme sfeer, en door de samenkomst met elkaar.

w

Boodschap

De uitvoeringen geven een vertaling naar de dagelijkse praktijk waarbij thema’s als De Liefde, Het Licht, Vergeving, Acceptatie en De Kracht vinden de boodschap zijn.

1

Samenwerking

Wij geloven dat het delen van deze passie de mensen zodanig met elkaar verbindt, dat er een unieke uitvoering neergezet wordt. Waarbij we elkaars kwaliteiten als krachten bundelen tot een bijzondere samenwerking.

Doneert u ook aan Stichting Passie Producties? Uw steun is van harte welkom!

Wilt u doneren aan Stichting Passie Producties? Geef dan op rekeningnummer NL90 RABO 0192 3782 44. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

A

Stichting Passie Producties

IBAN: NL90 RABO 0192 3782 44
RSIN/fiscaal nummer: 854378170 – Culturele ANBI
KVK: 61530247

A

Bestuur

Voorzitter: Judith de Rijk
Penningmeester: Nol Manders
Bestuurslid: Angela van den Berg

A

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren van evenementen met passie en algemeen nut, waaronder uitdrukkelijk begrepen de musical The Passion, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

A

Beleidsplan en jaarverslagen

Op dit moment zijn er nog geen jaarverslagen beschikbaar.

Ons beleidsplan kunt u hier inzien.

A

Beloningsbeleid

Stichting Passie Producties is een professionele georganiseerde stichting bestaande uit vrijwillige medewerkers. Ook het bestuur van de stichting voert haar taken vrijwillig uit en ontvangt daarvoor eveneens geen vergoeding.

Bekijk de meest recente ontwikkelingen

Meer weten over Stichting Passie Producties? Houd onze Facebookpagina in de gaten!
Hier ziet u ook de meest recente informatie over onze evenementen.

Houd uw agenda alvast vrij van 8-10 december 2017. Dan is er een serie nieuwe uitvoeringen in De Bergkerk Deventer en in de Dorpskerk Wilp. De titel is nog even geheim…

Facebook